Letkési Egyházközség

Szeretettel köszöntjük

a Letkési Egyházközség honlapján!

img_7251_1.jpg

A honlap létrehozásával fő célunk római katolikus egyházközségünk életének bemutatása, híveink, valamint weboldalunkra látogató kedves vendégeink tájékoztatása.

A honlap tartalma folyamatosan bővül és frissül, kérjük látogassanak el hozzánk rendszeresen!

A Fórumban vagy email-címünkön várjuk észrevételeiket, véleményüket, kérdéseiket.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

img_7545_1.jpg

Templomunk rövid története

A régi Krisztus mennybemenetele római katolikus templom a 13. században épült román stílusban. Több ízben megrongálódott, javították, 1737-ben felújították és új boltozatot kapott. 1811-ig állt, majd fokozatosan széthordták építőanyagnak. Minden bizonnyal az építőanyag egy részét az új templom építésénél használták fel. Ennek a templomnak az alapjai a mai napig megtalálhatók a „Korongi-part” községrészben, a 24-es számú ház kertjében (Rákóczi út).

Mivel a régi templom idővel már nem felelt meg a hívek elvárásainak, 1811-ben Urunk mennybemenetelének tiszteletére új római katolikus templomot építettek klasszicista stílusban. Ez a mostani templomunk.

img_7559.jpg

1944 végén a harcok során erősen megrongálódott, de hamarosan megjavították. Ebben a formában maradt meg mindmáig, de néhányszor felújították. Egyhajós építmény enyhén szűkített szentéllyel, hullámvonalú zárófallal, az ormos homlokzat elé épített toronysisakos toronnyal. A szentély bal oldali falához építették hozzá a sekrestyét. Az épület homlokzatát pilaszterek és nagy szegmentíves ablakok tagolják. Az egész templom körül lábazat és erőteljes kétrészes koronapárkány fut. A főhomlokzatot pilaszterek, és erőteljes klasszicista párkány tagolja cseppekkel. A toronynak szegmentíves bejárata van, fölötte a XVIII. századból származó fa feszület (a régi templomból), szegmentíves ablak, kör alakú kis ablak és minden oldalon félkör befejezésű hangnyílások. A toronysisak párkányon nyugszik. A sekrestye és a szentély sarkai kerekítettek. A templom hajója három dongaboltozatos boltszakaszból áll, amely falpillér párok párkány-fejéhez csatlakozik. Az egyik boltszakasz a szentélyben van. Mennyezeti falfestmények díszítették 1974-ig.

img_7552.jpg

A klasszicista főoltár szarkofágidomú, oltárstipes-kőből készült. A tabernákulum barna színű, fényezett keményfából készült, kiegyensúlyozott klasszicista felépítésű, finom kidolgozású, tartózkodó arany díszítéssel. Oldalain egy-egy fából faragott, fehérre festett angyal-szobor áll.

img_7239.jpg

Az oltárkép a főoltár felett látható, felül lekerekített keretben. Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. A festmény a XVIII. század második felében készült.

img_7549.jpg

A Madonna-szobor a hajóban található. 1700 körüli, kb. 150 cm magas, még a barokk nagy testességével, élénk mozdulatokkal.

img_7575_1.jpg

Szentháromság-szobor a hajóban. Szép barokk alkotás. Az óbudai Kiscelli-kastélyból van, egy család adománya.

img_7557.jpg

Immaculata-szobor a templom mögött. 1969-ben hozták ide az országút mellől, a Községházától, miután a templomkertet bekerítették és parkosították. Puhakő, eredeti színes festéssel. 1707-ben készült. Jellegzetes vidéki alkotás, lendületes barokk mozgással.

Felirata: Ex voto  Joannes Kecskés 1707.